Senteret sitt bannerbilde

Sommarferie 2018!

30. mai 2018

Hogne Vikanes Buchvold: 09.07- 29.07

David Steen-Hansen: 30.07 - 13.08

Permisjon

28. november 2017

Torhild Taraldsøy vert borte fra kontoret fra 01.01.18 til 01.01.19, det vert sett inn vikar for henne i denne perioden.

Fra 02.01.18 t.o.m 15.01.18 vert Kjell Olav Thorsland vikar.

Fra 22.01.18 t.o.m 31.12.18 er David Steeen-Hansen vikar.