Senteret sitt bannerbilde
Helserespons er ikkje i bruk på Moster Legekontor. Du kan evt gå inn på helsenorge.no

IKKJE I BRUK

Døme på melding kan vera:

MOSTER fødselsdato  navn, ynskjer time neste veka

 

MOSTER 01.01.01. Kalle Krank, ynskjer time neste veka

IKKJE I BRUK

Ring oss eller send MOSTER fødselsdato og navnet ditt med avbestillingen eller ønske om endring av time til 2097.  Dette må skje innan 24 t før konsultasjonen skal finna stad, ellers  må timen betalast.

IKKJE I BRUK

Hovudregelen er oppmøte på kontoret til legen. I spesielle tilfelle kan heimabesøk avtalast med vedkommande sin fastlege. Dette gjeld som regel planlagde besøk. Ved akutt sjukdom må ein så langt det let seg gjera komma til kontoret, evt kan ein bli henta av ambulanse dersom tilstanden tilseier det.

IKKJE I BRUK

Du kan bestilla reseptfornying på faste medisiner over telefon eller via SMS.  Døme på SMS bestilling:

MOSTER fødselsdato  navn, og kva medisin det gjeld

MOSTER 01.01.01 Kalle Krank, Albyl-E

 

Det er no inført e-resept og medisinen kan hentast på alle Apotek i Norge.

Reseptar blir som regel ekspedert innan neste virkedag, og kan hentast på apoteket etter at ein har mottatt SMS om at resepten er klar.

Reseptar må bestillast i god tid, særleg før feriar

IKKJE I BRUK

Hovudregel er oppmøte på konsultasjon  for attestar og sjukemeldingar.

IKKJE I BRUK

Moster Legekontor har legar som kan utføra sjømanns-attest og petroleums-attest.

IKKJE I BRUK

Ved behov for vaksinering kan ein kontakta Helsestasjonen på Bremnes. Tlf.nr. 53 42 33 30

Influensa-vaksinering vert kunngjort i Bømlo Nytt når tidpunktet for vaksineringa er klar.